Tư vấn tài chính doanh nghiệp


Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn tài chính như huy động vốn, mua bán lại vốn trên tất cả các lĩnh vực, các tập đoàn, công ty niêm yết, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân cũng như các quỹ đầu tư.


Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề mua bán - sáp nhập như tính pháp lý, tuân thủ pháp luật thuế và các vấn đề phát sinh sau mua bán sáp nhập.