Dịch vụ tư vấn tài chính

    


Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện với đội ngũ chuyên gia có kỹ năng sâu rộng và nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề khách hàng yêu cầu. Chúng tôi không ngừng nỗ lực giúp khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh của họ và phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.


Chúng tôi giúp khách hàng:

+ Cải tiến hoạt động để không ngừng tăng triển doanh thu và lợi nhuận;
+ Sắp xếp tổ chức hoạt động doanh nghiệp để khách hàng xây dựng và điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn;
+ Quản lý và kiểm soát chi phí, nhưng không ảnh hưởng đến sự thành công trong dài hạn của doanh nghiệp;
+ Quản lý rủi ro và tuân thủ các quy định của pháp luật, giúp khách hàng biến rủi ro thành cơ hội kinh doanh;

Các dịch vụ tư vấn tài chính của chúng tôi:

          - Tư vấn tài chính doanh nghiệp;
          - Tư vấn thẩm định giao dịch;
          - Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp;
          - Tư vấn quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động;
          - Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tài chính kế toán;
          - Tư vấn quản trị doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro và tính tuân thủ;
          - Kiểm toán nội bộ;
          - Điều tra gian lận và rủi ro pháp lý;