Dịch vụ tư vấn pháp lý


Chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ khi quyết định tham gia vào môi trường kinh doanh ở Việt Nam, thiết lập cơ sở kinh doanh và tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình đầu tư của họ ở Việt Nam.


Các chuyên gia của chúng tôi hoạt động chuyên sâu trên nền tảng kinh nghiệm và kiến thức chuyên ngành khác nhau, nhưng được kết hợp chặt chẽ với nhau để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi những dịch vụ chuyên nghiệp và linh hoạt.

Chúng tôi có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan cấp phép, cơ quan quản lý cấp trung ương ở Hà Nội cũng như ở các tỉnh thành phố địa phương ở Việt Nam và ở tất cả các lĩnh vực khác nhau.

Chuyên gia của chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng cho khách hàng bao gồm:

-          Tư vấn kinh doanh và đầu tư;
-          Tư vấn luật tuân thủ;
-          Dịch vụ sở hữu trí tuệ.