Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ theo quy định của thuế

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế liên quan đến các loại thuế như:


         -  Thuế thu nhập doanh nghiệp;
          - Thuế giá trị gia tăng;
          - Thuế nhà thầu nước ngoài;
          - Thuế thu nhập cá nhân;
          - Thuế xuất nhập khẩu và chuyển giá;
          - Thuế chuyển nhượng bất động sản, cổ phần.


Chúng giúp doanh nghiệp loại trừ các rủi ro sau:


          - Các sai sót nghiêm trọng của báo cáo thuế;
          - Đáp ứng yêu cầu của các quy định và thủ tục về thuế;
          - Tránh các khoản phạt về thuế.