Dịch vụ hỗ trợ thanh tra, kiểm tra thuế


Các doanh nghiệp tại Việt Nam gặp không ít khó khăn khi bị thanh tra, kiểm tra thuế. Điều này là do việc đòi hỏi các doanh nghiệp phải hiểu biết thấu đáo các quy định về thuế và quy trình thanh tra, kiểm tra thuế và có kế hoạch, chiến lược rõ ràng.


Mặt khác, làm việc với cơ quan thuế cũng đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao. Do vậy, nếu các nhân viên của doanh nghiệp thiếu các kinh nghiệm và kỹ năng làm việc với cơ quan thuế, doanh nghiệp sẽ gặp phải những tình huống không mong muốn.


Các chuyên gia tư vấn thuế của chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến thanh tra, kiểm tra thuế cũng như các kỹ năng làm việc với cơ quan thuế. Vì vậy, chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong tất cả các giai đoạn của một cuộc thanh tra, kiểm tra thuế để tránh các tình huống không mong muốn có thể xảy ra.