Chuyển giá

Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng về việc giải thích những quy định chuyển giá của Tổng Cục Thuế và hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và phát triển một cách hiệu quả trên khía cạnh thuế cho các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp đầy đủ và toàn diện các dịch vụ về chuyển giá, từ việc nghiên cứu và cơ cấu chuyển giá chi tiết, cho đến việc soát xét các tài liệu chuyển giá.


Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hoặc rà soát bộ tờ khai thông tin về giao dịch liên kết hàng năm nhằm đảm bảo thông tin được kê khai đầy đủ và nhất quán và hỗ trợ chuẩn bị báo cáo vềchính sách giá. Chúng tôi cũng hỗ trợ đánh giá toàn bộ thực trạng chuyển giá của doanh nghiệp và đưa ra các đề nghị mang tính chất thực tiễn để giảm thiểu rủi ro về chuyển giá.

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đàm phán với cơ quan có thẩm quyền, hỗ trợ giải quyết tranh chấp và rút ngắn thời gian thanh tra thuế trong trường hợp doanh nghiệp có tranh chấp với cơ quan thuế hoặc đoàn thanh tra, kiểm tra thuế về vấn đề chuyển giá.